Kraków - Przeginia - Olkusz

Trasa: Kraków MDA, Kraków Nowy Kleparz, Kraków Rondo Ofiar Katynia, Modlnica, Szyce, Wielka Wieś, Biały Kościół, Czajowice, Przeginia, Zederman, Kogutek, Sieniczno, Olkusz Al. Tysiąclecia, Olkusz os. Słowiki, Olkusz Supersam

KRAKÓW MDA
5.40, 8.12, 8.37, 10.52, 11.17, 13.32, 13.57, 16.12, 16.37, 18.55 19.20, 22.17
KRAKÓW NOWY KLEPARZ
5.48, 8.20, 8.45, 11.00, 11.25, 13.40, 14.05, 16.20, 16.45, 19.03 19.28, 22.25
KRAKÓW RONDO OFIAR KATYNIA
6.01, 8.33, 8.58, 11.13, 11.38, 13.53, 14.18, 16.33, 16.58, 19.16 19.41, 22.38
MODLNICA
6.06, 8.38, 9.03, 11.18, 11.43, 13.58, 14.23, 16.38, 17.03, 19.21, 19.46, 22.43
SZYCE
6.08, 8.40, 9.05, 11.20, 11.45, 14.00, 14.25, 16.40, 17.05, 19.23, 19.48, 22.45
WIELKA WIEŚ
6.10, 8.42, 9.07, 11.22, 11.47, 14.02, 14.27, 16.42, 17.07, 19.25, 19.50, 22.47
BIAŁY KOŚCIÓŁ
6.14, 8.46, 9.11, 11.26, 11.51, 14.06, 14.31, 16.46, 17.11, 19.29, 19.54, 22.51
CZAJOWICE
6.16, 8.48, 9.13, 11.28, 11.53, 14.08, 14.33, 16.48, 17.13, 19.31, 19.56, 22.53
JERZMANOWICE
6.20, 8.52, 9.17, 11.32, 11.57, 14.12, 14.37, 16.52, 17.17, 19.35, 20.00, 22.57
SĄSPÓW
6.23, 8.55, 9.20, 11.35, 12.00, 14.15, 14.40, 16.55, 17.20, 19.38, 20.21, 23.00
GOTKOWICE
6.24, 8.56, 9.21, 11.36, 12.01, 14.16, 14.41, 16.56, 17.21, 19.39, 20.22, 23.01
PRZEGINIA
6.27, 8.59, 9.24, 11.39, 12.04, 14.19, 14.44, 16.59, 17.24, 19.42, 20.25, 23.04
ZEDERMAN
6.32, 9.04, 9.29, 11.44, 12.09, 14.24, 14.49, 17.04, 17.29, 19.47, 20.30, 23.09
KOGUTEK
6.33, 9.05, 9.30, 11.45, 12.10, 14.25, 14.50, 17.05, 17.30, 19.48, 20.31, 23.10
SIENICZNO
6.36, 9.08, 9.33, 11.48, 12.13, 14.28, 14.53, 17.08, 17.33, 19.51, 20.34, 23.13
OLKUSZ AL. TYSIĄCLECIA
6.38, 9.10, 9.35, 11.50, 12.15, 14.30, 14.55, 17.10, 17.35, 19.53 20.36, 23.15
OLKUSZ OS. SŁOWIKI
6.40, 9.12, 9.37, 11.52, 12.17, 14.32, 14.57, 17.12, 17.37, 19.55 20.38, 23.17
OLKUSZ SUPERSAM
6.42, 9.14, 9.39, 11.54, 12.19, 14.34, 14.59, 17.14, 17.39, 19.57 20.40, 23.19
KRAKÓW MDA
Sobota: 8.20, 10.50, 13.20, 15.50, 18.20, 21.00 / Niedziela: 6.55, 9.25, 11.55, 14.25, 16.55, 19.30
KRAKÓW NOWY KLEPARZ
Sobota: 8.28, 10.58, 13.28, 15.58, 18.28, 21.08 / Niedziela: 7.03, 9.33, 12.03, 14.33, 17.03, 19.38
KRAKÓW RONDO OFIAR KATYNIA
Sobota: 8.41, 11.11, 13.41, 16.11, 18.41, 21.21 / Niedziela: 7.16, 9.46, 12.16, 14.46, 17.16, 19.51
MODLNICA
Sobota: 8.46, 11.16, 13.46, 16.16, 18.46, 21.26 / Niedziela: 7.21, 9.51, 12.21, 14.51, 17.21, 19.56
SZYCE
Sobota: 8.48, 11.18, 13.48, 16.18, 18.48, 21.28 / Niedziela: 7.23, 9.53, 12.23, 14.53, 17.23, 19.58
WIELKA WIEŚ
Sobota: 8.50, 11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.30 / Niedziela: 7.25, 9.55, 12.25, 14.55, 17.25, 20.00
BIAŁY KOŚCIÓŁ
Sobota: 8.54, 11.24, 13.54, 16.24, 18.54, 21.34 / Niedziela: 7.29, 9.59, 12.29, 14.59, 17.29, 20.04
CZAJOWICE
Sobota: 8.56, 11.26, 13.56, 16.26, 18.56, 21.36 / Niedziela: 7.31, 10.01, 12.31, 15.01, 17.31, 20.06
JERZMANOWICE
Sobota: 9.00, 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.40 / Niedziela: 7.35, 10.05, 12.35, 15.05, 17.35, 20.10
SĄSPÓW
Sobota: 9.03, 11.33, 14.03, 16.33, 19.03, 21.43 / Niedziela: 7.38, 10.08, 12.38, 15.08, 17.38, 20.13
GOTKOWICE
Sobota: 9.04, 11.34, 14.04, 16.34, 19.04, 21.44 / Niedziela: 7.39, 10.09, 12.39, 15.09, 17.39, 20.14
PRZEGINIA
Sobota: 9.07, 11.37, 14.07, 16.37, 19.07, 21.47 / Niedziela: 7.42, 10.12, 12.42, 15.12, 17.42, 20.17
ZEDERMAN
Sobota: 9.12, 11.42, 14.12, 16.42, 19.12, 21.52 / Niedziela: 7.47, 10.17, 12.47, 15.17, 17.47, 20.22
KOGUTEK
Sobota: 9.13, 11.43, 14.13, 16.43, 19.13, 21.53 /Niedziela: 7.48, 10.18, 12.48, 15.18, 17.48, 20.23
SIENICZNO
Sobota: 9.16, 11.46, 14.16, 16.46, 19.16, 21.56 /Niedziela: 7.51, 10.21, 12.51, 15.21, 17.51, 20.26
OLKUSZ AL. TYSIĄCLECIA
Sobota: 9.18, 11.48, 14.18, 16.48, 19.18, 21.58 / Niedziela: 7.53, 10.23, 12.53, 15.23, 17.53, 20.28
OLKUSZ OS. SŁOWIKI
Sobota: 9.20, 11.50, 14.20, 16.50, 19.20, 22.00 / Niedziela: 7.55, 10.25, 12.55, 15.25, 17.55, 20.30
OLKUSZ SUPERSAM
Sobota: 9.22, 11.52, 14.22, 16.52, 19.22, 22.02 / Niedziela: 7.57, 10.27, 12.57, 15.27, 17.57, 20.37