Kraków - Przeginia - Olkusz

Trasa: Kraków MDA, Kraków Nowy Kleparz, Kraków Rondo Ofiar Katynia, Modlnica, Szyce, Wielka Wieś, Biały Kościół, Czajowice, Przeginia, Zederman, Kogutek, Sieniczno, Olkusz Dworzec PKP, Olkusz os. Słowiki, Olkusz Supersam

KRAKÓW MDA
05:36, 08:10, 08:34, 10:50, 11:14, 13:30, 13:54, 16:10, 16:34, 18:54, 19:14, 21:52
KRAKÓW NOWY KLEPARZ
05:44, 08:18, 08:42, 10:58, 11:22, 13:38, 14:02, 16:18, 16:42, 19:02, 19:22, 22:00
KRAKÓW RONDO OFIAR KATYNIA
05:57, 08:31, 08:55, 11:11, 11:35, 13:51, 14:15, 16:31, 16:55, 19:15, 19:35, 22:13
MODLNICA
06:02, 08:36, 09:00, 11:16, 11:40, 13:56, 14:20, 16:36, 17:00, 19:20, 19:40, 22:18
SZYCE
06:04, 08:38, 09:02, 11:18, 11:42, 13:58, 14:22, 16:38, 17:02, 19:22, 19:42, 22:20
WIELKA WIEŚ
06:06, 08:40, 09:04, 11:20, 11:44, 14:00, 14:24, 16:40, 17:04, 19:24, 19:44, 22:22
BIAŁY KOŚCIÓŁ
06:08, 08:42, 09:06, 11:22, 11:46, 14:02, 14:26, 16:42, 17:06, 19:26, 19:46, 22:24
CZAJOWICE
06:12, 08:46, 09:10, 11:26, 11:50, 14:06, 14:30, 16:46, 17:10, 19:30, 19:50, 22:28
JERZMANOWICE
06:14, 08:48, 09:12, 11:28, 11:52, 14:08, 14:32, 16:48, 17:12, 19:32, 19:52, 22:30
SĄSPÓW
06:19, 08:53, 09:17, 11:33, 11:57, 14:13, 14:37, 16:53, 17:17, 19:37, 19:57, 22:35
GOTKOWICE
06:20, 08:54, 09:18, 11:34, 11:58, 14:14, 14:38, 16:54, 17:18, 19:38, 19:58, 22:36
PRZEGINIA
06:22, 08:56, 09:20, 11:36, 12:00, 14:16, 14:40, 16:56, 17:20, 19:40, 20:00, 22:38
ZEDERMAN
06:26, 09:00, 09:24, 11:40, 12:04, 14:20, 14:44, 17:00, 17:24, 19:44, 20:04, 22:42
KOGUTEK
06:29, 09:03, 09:27, 11:43, 12:07, 14:23, 14:47, 17:03, 17:27, 19:47, 20:07, 22:45
SIENICZNO
06:32, 09:06, 09:30, 11:46, 12:10, 14:26, 14:50, 17:06, 17:30, 19:50, 20:10, 22:48
OLKUSZ DWORZEC PKP
06:36, 09:10, 09:34, 11:50, 12:14, 14:30, 14:54, 17:10, 17:34, 19:54, 20:14, 22:52
OLKUSZ OS. SŁOWIKI
06:38, 09:12, 09:36, 11:52, 12:16, 14:32, 14:56, 17:12, 17:36, 19:56, 20:16, 22:54
OLKUSZ SUPERSAM
06:39, 09:13, 09:37, 11:53, 12:17, 14:33, 14:57, 17:13, 17:37, 19:57, 20:17, 22:55

Kliknij w rozkład poniżej, aby go pobrać:

KRAKÓW MDA
Sobota: 5:36, 8:20, 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 20:50. Niedziela: 6:45, 9:15, 11:45, 14:15, 16:40, 16:45, 19:10, 19:15, 21:45
KRAKÓW NOWY KLEPARZ
Sobota: 5:44, 8:28, 10:58, 13:28, 15:58, 18:28, 20:58. Niedziela: 6:53, 9:23, 11:53, 14:23, 16:48, 16:53, 19:18, 19:23, 21:53
KRAKÓW RONDO OFIAR KATYNIA
Sobota: 5:57, 8:41, 11:11, 13:41, 16:11, 18:41, 21:11. Niedziela: 7:06, 9:36, 12:06, 14:36, 17:01, 17:06, 19:31, 19:36, 22:06
MODLNICA
Sobota: 6:02, 8:46, 11:16, 13:46, 16:16, 18:46, 21:16. Niedziela: 7:11, 9:41, 12:11, 14:41, 17:06, 17:11, 19:36, 19:41, 22:11
SZYCE
Sobota: 6:04, 8:48, 11:18, 13:48, 16:18, 18:48, 21:18. Niedziela: 7:13, 9:43, 12:13, 14:43, 17:08, 17:13, 19:38, 19:43, 22:13
WIELKA WIEŚ
Sobota: 6:06, 8:50, 11:20, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20. Niedziela: 7:15, 9:45, 12:15, 14:45, 17:10, 17:15, 19:40, 19:45, 22:15
BIAŁY KOŚCIÓŁ
Sobota: 6:08, 8:52, 11:22, 13:52, 16:22, 18:52, 21:22. Niedziela: 7:17, 9:47, 12:17, 14:47, 17:12, 17:17, 19:42, 19:47, 22:17
CZAJOWICE
Sobota: 6:12, 8:56, 11:26, 13:56, 16:26, 18:56, 21:26. Niedziela: 7:21, 9:51, 12:21, 14:51, 17:16, 17:21, 19:46, 19:51, 22:21
JERZMANOWICE
Sobota: 6:14, 8:58, 11:28, 13:58, 16:28, 18:58, 21:28. Niedziela: 7:23, 9:53, 12:23, 14:53, 17:18, 17:23, 19:48, 19:53, 22:23
SĄSPÓW
Sobota: 6:19, 9:03, 11:33, 14:03, 16:33, 19:03, 21:33. Niedziela: 7:28, 9:58, 12:28, 14:58, 17:23, 17:28, 19:53, 19:58, 22:28
GOTKOWICE
Sobota: 6:20, 9:04, 11:34, 14:04, 16:34, 19:04, 21:34. Niedziela: 7:29, 9:59, 12:29, 14:59, 17:24, 17:29, 19:54, 19:59, 22:29
PRZEGINIA
Sobota: 6:22, 9:06, 11:36, 14:06, 16:36, 19:06, 21:36. Niedziela: 7:31, 10:01, 12:31, 15:01, 17:26, 17:31, 19:56, 20:01, 22:31
ZEDERMAN
Sobota: 6:26, 9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 21:40. Niedziela: 7:35, 10:05, 12:35, 15:05, 17:30, 17:35, 20:00, 20:05, 22:35
KOGUTEK
Sobota: 6:29, 9:13, 11:43, 14:13, 16:43, 19:13, 21:43. Niedziela: 7:38, 10:08, 12:38, 15:08, 17:33, 17:38, 20:03, 20:08, 22:38
SIENICZNO
Sobota: 6:32, 9:16, 11:46, 14:16, 16:46, 19:16, 21:46. Niedziela: 7:41, 10:11, 12:41, 15:11, 17:36, 17:41, 20:06, 20:11, 22:41
OLKUSZ DWORZEC PKP
Sobota: 6:36, 9:20, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 21:50. Niedziela: 7:45, 10:15, 12:45, 15:15, 17:40, 17:45, 20:10, 20:15, 22:45
OLKUSZ OS. SŁOWIKI
Sobota: 6:38, 9:22, 11:52, 14:22, 16:52, 19:22, 21:52. Niedziela: 7:47, 10:17, 12:47, 15:17, 17:42, 17:47, 20:12, 20:17, 22:47
OLKUSZ SUPERSAM
Sobota: 6:39, 9:23, 11:53, 14:23, 16:53, 19:23, 21:53. Niedziela: 7:48, 10:18, 12:48, 15:18, 17:43, 17:48, 20:13, 20:18, 22:48

Kliknij w rozkład poniżej, aby go pobrać:

Cennik: